Η Δρ. Ζωή Ν. Μάργαρη πραγματοποίησε προπτυχιακές μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στην Εθνολογία, την Ανθρωπολογία και την Κινησιολογία. Εξειδικεύεται στην ανθρωπολογική μελέτη των άυλων εκφάνσεων του λαϊκού πολιτισμού με εστίαση στην ανάλυση των εθιμικών τελετουργικών εκφάνσεων των τελεστικών τεχνών και έμφαση στην εθνοανθρωπολογική προσέγγιση των λαϊκών δρωμένων και του χορού. Έχει συμμετάσχει ως επιστημονική συνεργάτις – ερευνήτρια και διευθύντρια ερευνών, σε πολλά ερευνητικά προγράμματα ενώ παράλληλα διδάσκει συστηματικά στο πλαίσιο προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών πολλών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΕΑΠ, ΕΚΠΑ, ΕΣΔΔΑ κ.ά.). Από το 1999 έως το 2009 διετέλεσε επιστημονική συνεργάτις (1999-2002) και Καθηγήτρια Εφαρμογών (2002-2009) του Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσική του ΑΤΕΙ Ηπείρου και τον Μάιο του 2008 εξελέγη ερευνήτρια του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας στο οποίο υπηρετεί μέχρι και σήμερα, ως Κύρια Ερευνήτρια. Έχει συμμετάσχει σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, έχει δημοσιεύσει βιβλία και άρθρα σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά παρουσιάζοντας εθνογραφικές και θεωρητικές μελέτες με αντικείμενο την σύγχρονη εθνοανθρωπολογική προσέγγιση του λαϊκού πολιτισμού. Είναι μέλος της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής για την Εφαρμογή της Σύμβασης για την Προστασία της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και τεσσάρων επιστημονικών ομάδων εργασίας διεθνών επιστημονικών φορέων-οργανισμών με αντικείμενο την ανθρωπολογική προσέγγιση των επιτελεστικών πολιτισμικών πρακτικών.

Σχετικές καταχωρήσεις