Ενότητες Θεματικών

Το Συνέδριο περιλαμβάνει τρεις ενότητες θεματικών με αντικείμενο την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά: μία γενική θεωρητική, μία ειδική που είναι εστιασμένη στα ελληνικά εγγεγραμμένα στοιχεία ΑΠΚ, και μια διεπιστημονική .
1η Ενότητα

Η πρώτη ενότητα αφορά σε  ζητήματα θεωρίας, μεθοδολογίας και πρακτικών εφαρμογών της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, διεθνώς και ειδικότερα στην Ελλάδα.

2η Ενότητα

Η δεύτερη ενότητα έχει ως αντικείμενο έναν κριτικό διάλογο με βάση τα τρία στοιχεία του ελληνικού μουσικού πολιτισμού που έχουν εγγραφεί (2016-2019) στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο της UNESCO για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της Ανθρωπότητας.

Τα εγγεγραμμένα στοιχεία του ελληνικού μουσικού πολιτισμού που θα συζητηθούν είναι (κατά σειρά εγγραφής τους στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο):

  • Τα Μωμοέρια, ένα έθιμο του Δωδεκαημέρου από την περιοχή της Κοζάνης, το οποίο αποτελεί παραδοσιακή μορφή του λαϊκού ποντιακού θεάτρου (2016),
  • το Ρεμπέτικο (2017) και
  • η  Βυζαντινή Μουσική / Ψαλτική Τέχνη (εγγραφή από κοινού με την Κύπρο, 2019).
3η Ενότητα

Η τρίτη ενότητα επανέρχεται στη θεματική της πρώτης ενότητας και εξετάζει το ζήτημα της ΑΠΚ μέσα από ένα διεπιστημονικό πρίσμα που συνδυάζει σύγχρονες μεθόδους και πρακτικές από τα πεδία της Ψηφιακής Επιστήμης, της Τεχνολογίας και της Εκπαίδευσης.

Φόρμα εγγραφής

Δηλώστε τη συμμετοχή σας

Όνομα
Επώνυμο
Email
Τηλέφωνο
Πληροφορίες