Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά: μια κριτική επισκόπηση.

Ομιλία του Καθηγητή Dr. Tiago de Oliveira Pinto, επικεφαλής της Έδρας UNESCO “Transcultural Music Studies”, Τμήμα Μουσικολογίας στο Πανεπιστήμιο Μουσικής Franz Liszt, Βαϊμάρη και Πανεπιστήμιο Friedrich Schiller, Ιένα της Γερμανίας.

Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2023
10:00 – 10:45

Ομιλία του Καθηγητή Dr. Tiago de Oliveira Pinto, επικεφαλής της Έδρας UNESCO “Transcultural Music Studies”, Τμήμα Μουσικολογίας στο Πανεπιστήμιο Μουσικής Franz Liszt, Βαϊμάρη και Πανεπιστήμιο Friedrich Schiller, Ιένα της Γερμανίας.