Η εφαρμογή της Σύμβασης για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (UNESCO, 2003) στην Ελλάδα

Κεντρική Ομιλία  

Σταυρούλα-Βίλλυ Φωτοπούλου
Διευθύντρια Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Γ. Δ/νση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Η Σύμβαση για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς εισάγει ένα νέο πρότυπο ανάδειξης, αλλά κυρίως διαχείρισης των πολιτισμικών εκφράσεων που συνήθως καλούνται «λαϊκός πολιτισμός». Θα συζητήσουμε την εφαρμογή της στην Ελλάδα κατά τη δεκαετία 2013-2023, και ιδίως την ανάδειξη και διαφύλαξη, μέσα από τα εργαλεία που προσφέρει, μουσικών και χορευτικών εκφράσεων, τόσο στο εθνικό όσο και στο διεθνές επίπεδο.

Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2023
10:45 – 11:15

«Η εφαρμογή της Σύμβασης 2003 στην Ελλάδα»
Ομιλία της κ. Σταυρούλας- Βίλλυ Φωτοπούλου, Διευθύντριας της ΔΙΝΕΠΟΚ (Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς) του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.