Λίγα λόγια για τη δράση

Η Σύμβαση για την Προστασία της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς εγκρίθηκε από την UNESCO το 2003.

Για τον εορτασμό των 20 χρόνων από την υιοθέτησή της, η Έδρα UNESCO «Ανθρωπολογία της Παραδοσιακής Μουσικής: Αναπαριστάνοντας και Επαναπροσδιορίζοντας την Άυλη Πολιτισμική Κληρονομιά» σε συνεργασία με την το Κέντρο Έρευνας και Προβολής της Μουσικής και του Πολιτισμού «ΤΡΟΠΟΣ» με την παροχή αιγίδας και οικονομικής επιχορήγησης του Υπουργείου Πολιτισμού

διοργανώνουν το

Διεπιστημονικό Συνέδριο για τα 20 χρόνια από τη Σύμβαση της UNESCO  για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά, με τίτλο 

«Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική- Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά (ΑΠΚ), 20 χρόνια από τη Σύμβαση της UNESCO για την ΑΠΚ»

για να αναδειχθούν τα επιτεύγματα και οι προκλήσεις της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ελλάδα και να διερευνηθούν νέες ευκαιρίες για τη διαφύλαξη και την προώθηση αυτής.

Το συνέδριο περιλαμβάνει τρεις ενότητες θεματικών: Η πρώτη ενότητα αφορά σε γενικότερα ζητήματα της ΑΠΚ, διεθνώς και ειδικότερα στην Ελλάδα. Η δεύτερη ενότητα εστιάζεται σε έναν κριτικό διάλογο με αντικείμενο τα τρία στοιχεία του ελληνικού μουσικού πολιτισμού που έχουν ήδη εγγραφεί στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο της UNESCO για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της Ανθρωπότητας. Η τρίτη ενότητα επανέρχεται στη θεματική της ΑΠΚ γενικώς και εξετάζει σύγχρονες μεθόδους και πρακτικές από τα πεδία της Ψηφιακής Επιστήμης, της Τεχνολογίας και της Εκπαίδευσης. Το συνέδριο ολοκληρώνεται με την διεξαγωγή μίας συζήτησης στρογγυλής τραπέζης με σκοπό την κωδικοποίηση των συμπερασμάτων και τον περαιτέρω σχεδιασμό των δράσεων για την ΑΠΚ. 

Τα εγγεγραμμένα στοιχεία του ελληνικού μουσικού πολιτισμού που θα συζητηθούν είναι (κατά σειρά εγγραφής τους στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας της UNESCO):

  • Το Μωμοέρια, ένα έθιμο του Δωδεκαημέρου από την Κοζάνη, το οποίο αποτελεί παραδοσιακή μορφή του λαϊκού ποντιακού θεάτρου (2016),
  • το Ρεμπέτικο (2017) και
  • η  Βυζαντινή Μουσική / Ψαλτική Τέχνη, (εγγραφή από κοινού με την Κύπρο, 2019).

Διακεκριμένοι ομιλητές από όλο το φάσμα των φορέων και οργανισμών της χώρας που ασχολούνται με την έρευνα, την ανάδειξη και τη διαφύλαξη της ΑΠΚ, καθώς και επιστήμονες διεθνούς κύρους οι οποίοι επεξεργάζονται σύγχρονες μεθοδολογίες για την ευρύτερη διερεύνηση και διαχείριση του πολιτισμού συμβάλουν με την παρουσία τους σε μία πλούσια ανταλλαγή απόψεων για την άυλη πολιτιστική κληρονομιά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σημαντικό ρόλο στις εργασίες του συνεδρίου θα διαδραματίσουν εκπρόσωποι των κοινοτήτων που συνδέονται με τα εγγεγραμμένα στοιχεία.

Στόχοι του συνεδρίου

Αναστοχασμός

Να αποτελέσει πεδίο αναστοχασμού για τα 20 χρόνια εφαρμογής της Σύμβασης για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένου του αντίκτυπού της στη διατήρηση και ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς στη χώρα.

Ανταλλαγή γνώσεων

Να φέρει κοντά εμπειρογνώμονες, ακαδημαϊκούς, επαγγελματίες και κοινότητες που εμπλέκονται στην άυλη πολιτιστική κληρονομιά στην Ελλάδα για την ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών.

Ευαισθητοποίηση

Να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό για τη σημασία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και να προωθήσει την αξία της ως κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Διατήρηση και προώθηση

Να εντοπίσει νέες ευκαιρίες για τη διατήρηση και την προώθηση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου της τεχνολογίας, του πολιτιστικού τουρισμού και των πρωτοβουλιών που βασίζονται στην κοινότητα.

Ανάδειξη

Να αναδείξει τη λογική των καταγραφών και τις επιπτώσεις που είχε η εγγραφή του κάθε στοιχείου στην κοινότητα αναφοράς του μέσα από τη συστηματική και διεπιστημονική μελέτη και ανάλυση της εγγραφής ελληνικών στοιχείων ΑΠΚ στον Παγκόσμιο Κατάλογο της UNESCO

Προτάσεις

Να προτείνει νέες προσεγγίσεις στη σχέση εγγραφής και διαχείρισης όσον αφορά στο κανονιστικό και το βιωματικό πλαίσιο του εγχειρήματος της καταλογογράφησης της ΑΠΚ.

Θεματικές

Το συνέδριο εστιάζει:

  1. Στη θεωρητική προσέγγιση του ζητήματος της ΑΠΚ στις διεθνείς και εθνικές της διαστάσεις.
  2. Σε ζητήματα μεθοδολογίας.
  3. Στην επανεξέταση της ΑΠΚ και της εγγραφής των στοιχείων.
  4. Στα στοιχεία ΑΠΚ που έχουν εγγραφεί στους παγκόσμιους Καταλόγους της ΑΠΚ της UNESCO.
  5. Στη χρήση των ψηφιακών μέσων για την ανάδειξη και διαφύλαξη της ΑΠΚ.

Οργανωτική ομάδα

Τα πρόσωπα που εργάστηκαν για την οργάνωση του συνεδρίου

Φόρμα εγγραφής

Δηλώστε τη συμμετοχή σας

Όνομα
Επώνυμο
Email
Τηλέφωνο
Πληροφορίες