Ο Παύλος Κάβουρας είναι ομότιμος καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Το επιστημονικό του έργο συνδυάζει την ανθρωπολογία με την κοινωνιολογία, τη μουσικολογία, την ιστορία, τη φιλοσοφία και τις επιτελεστικές και πολιτισμικές σπουδές. Υπήρξε ο ιδρυτής και διευθυντής του Εργαστηρίου Εθνομουσικολογίας και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας του ΕΚΠΑ (2007-2022). Έχει συμμετάσχει ως κύριος ή συνεργάτης ερευνητής σε πολλά διεθνή προγράμματα μέσα από διαλέξεις, διδασκαλία και εθνογραφική έρευνα, καθώς και πολυάριθμες άλλες θεσμικές συνεργασίες με αντικείμενο τη διαχείριση της τέχνης και της εκπαίδευσης.
Tον Ιούνιο του 2023 ορίστηκε επικεφαλής της Έδρας ΟΥΝΕΣΚΟ από το ΕΚΠΑ με τίτλο «Ανθρωπολογία της Παραδοσιακής Μουσικής: Αναπαριστώντας και Αναπροσδιορίζοντας την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά». Οι επιστημονικές του δημοσιεύσεις επικεντρώνονται κυρίως σε θέματα που σχετίζονται με την αναπαράσταση και την εκτέλεση της μουσικής και του χορού, τη διαλογική εθνογραφία, την ερμηνευτική ανάλυση του εαυτού και του άλλου, καθώς και τη μελέτη και ερμηνεία των ζωντανών παραδόσεων στο πλαίσιο της ύστερης μοντερνιτέ. Οι δημοσιεύσεις του αφορούν ζητήματα ανα-παράστασης και επιτέλεσης της μουσικής και του χορού, τη διαλογική εθνογραφία, την ερμηνευτική του εαυτού και του άλλου, καθώς και τη μελέτη και ερμηνεία των ζωντανών παραδόσεων στο πλαίσιο της ύστερης νεωτερικότητας.

Σχετικές καταχωρήσεις