Ο Γιάννης Ιωαννίδης είναι Πρόεδρος της Associaton of Computng Machinery (ACM). Επίσης, είναι Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ στο Ερευνητικό Κέντρο “Αθηνά” του οποίου διατέλεσε Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής για 10 χρόνια. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του περιλαμβάνουν Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα, Επιστήμη δεδομένων, Αναλυτική Δεδομένων και Κειμένων, Κλιμακώσιμη Επεξεργασία Δεδομένων, Υποδομές Δεδομένων και Ψηφιακά Αποθετήρια, και Εξατομίκευση και Συστήματα Συστάσεων, καθώς και Ψηφιακή Αφήγηση, θέματα για τα οποία έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 170 άρθρα σε κορυφαία περιοδικά και συνέδρια, ενώ κατέχει και τέσσερα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Το έργο του συχνά εμπνέεται από και εφαρμόζεται σε προβλήματα διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων που ανακύπτουν σε βιομηχανικά περιβάλλοντα ή στο πλαίσιο άλλων επιστημονικών πεδίων όπως οι Επιστήμες Ζωής, οι Φυσικές Επιστήμες, οι Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, και οι Τέχνες. Είναι συντονιστής ή εταίρος σε δεκάδες ευρωπαϊκά και εθνικά έργα έρευνας και καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων των έργων CHESS και EMOTIVE, σχετικών με διαδραστικές εμπειρίες αφήγησης για επισκέψεις σε μουσεία, του έργου WHOLODANCE, το οποίο αφορά στην εκμάθηση ενσώματης διάδρασης για την εκπαίδευση του χορού, και του έργου ARIA, σχετικού με συμμετοχικές εμπειρίες για την επαύξηση της πρόσληψης της μουσικής από νέες ομάδες ακροατών.

Σχετικές καταχωρήσεις