Καθηγητής και πρόεδρος του Τμήματος Ψηφιακών Πολιτισμών και Επικοινωνίας, Σχολή Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Βίλνιους. Επίσης, Συνεργαζόμενος Ερευνητής Μονάδας Ψηφιακής Επιμέλειας, ΙΠΣΥ – Ε.Κ. Αθηνά, και Ομότιμος Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου του Τορόντο. Η έρευνά του εστιάζεται στις πολιτισμικές σημειωτικές πρακτικές στα κοινωνικά μέσα, στη χρήση ψηφιακών μεθόδων στις επιστήμες του ανθρώπου, στην κριτική θεωρία της ψηφιακής επιμέλειας και στην εννοιολογική παράσταση του πεδίου της πολιτιστικής πράξης. Συντονίζει το ερευνητικό έργο “Connective Digital Memory in Borderland”, διερευνώντας τις πρακτικές μνήμης του «δύσκολου» παρελθόντος στους Λιθουανικούς τόπους κοινωνικής δικτύωσης. Το πιο πρόσφατο ερευνητικό του ενδιαφέρον αφορά στις προσωπικές ιστορίες, αντιλήψεις και διαδράσεις σύγχρονων μουσικών που ανακαλούν το ρεμπέτικο και την παραδοσιακή μουσική. Συνεπιμελήθηκε την έκδοση Cultural heritage infrastructures in digital humanities (Routledge, 2019). Δημοσιεύσεις (συλλογικές) το 2023: ‘An Ontology of
Semiotic Activity and Epistemic Figuration of Heritage, Memory and Identity Practices on Social Network Sites’ και ‘Battle or Ballet?Metaphors Archaeological Facebook Administrators Live By’.

Σχετικές καταχωρήσεις