Η Μυροφόρα Ευσταθιάδου διδάσκει στο Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών (Δ.Π.Θ.) Είναι κάτοχος πτυχίου του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (πρ. Νηπιαγωγών) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Λαογραφίας (Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών της κατεύθυνσης: Ιστορία και Διδακτική Ιστορίας, Λαογραφία και Πολιτισμός του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών), κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος (Ε.Κ.Π.Α.) με τίτλο: «Ταξιδεύοντας στον Πόντο: μια ιδιότυπη μορφή τουρισμού της νοσταλγίας» και διεξήγαγε Μεταδιδακτορική έρευνα στο Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας (Δ.Π.Θ.) με υποτροφία Ι.Κ.Υ. Είναι διαπιστευμένη εκπαιδεύτρια της Ποντιακής διαλέκτου από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων.

Σχετικές καταχωρήσεις