Ο Ιωάννης Τσεκούρας είναι διδάκτωρ µουσικολογίας µε ειδίκευση ανθρωπολογία της µουσικής του Πανεπιστηµίου του Ιλλινόι στην Ουρµπάνα-Σαµπαίιν (University of Illinois at Urbana Champaign). Επί της παρούσης κατέχει θέση µεταδιδακτορικού ερευνητή στο Εργαστήριο Εθνοµουσικολογίας και Πολιτισµικής Ανθρωπολογίας του Τµήµατος Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ καθώς επίσης και θέση διδάσκοντα στη σχολή µουσικής του Αµερικανικού Κολλεγίου Αθηνών Deree (Deree American College of Athens). Στο παρελθόν έχει διδάξει ως λέκτορας στη Σχολή Μουσική του Πανεπιστηµίου του Ιλλινόι στην Ουρπάνα-Σαµπαίιν (2018-2021) καθώς και σε πληθώρα πανεπιστηµιακών Αµερικανικών ιδρυµάτων. Το συγγραφικό του έργο περιλαµβάνει επιστηµονικά κείµενα, στην Αγγλική και Ελληνική γλώσσα, για περιοδικά και συλλογικούς τόµους. Η τευταία δηµοσίευσή του είναι το κεφάλαιο “Imaging and Sounding the Ancestral Homeland: Pontic Folkloric Choreocartography and the Politics of Greek Ethno-Regionalism” στο συλλογικό τόµο Re-Imagining the Balkans: How to Think and Teach a Region. Festschrift for Maria Todorova, επιµέλεια Αυγούστας Δήµου, Θεοδώρας Ντραγκοστίνοβα και Βενέτας Ιβάνοβα, εκδόσεις De Gruyter.

Σχετικές καταχωρήσεις