Το συνέδριο ολοκληρώνεται με την διεξαγωγή μίας συζήτησης στρογγυλής τραπέζης με σκοπό την κωδικοποίηση των συμπερασμάτων που προέκυψαν από το συνέδριο και τον περαιτέρω σχεδιασμό των δράσεων για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά.

Συμμετέχουν οι κύριοι:

Παύλος Κάβουρας, ομότιμος καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), επικεφαλής της Έδρας UNESCO «Ανθρωπολογία της Παραδοσιακής Μουσικής: Αναπαριστώντας και Αναπροσδιορίζοντας την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά».

Αχιλλέας Γ. Χαλδαιάκης, Καθηγητής Βυζαντινής Μουσικολογίας και Ψαλτικής Τέχνης, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, ΕΚΠΑ

Λάμπρος Λιάβας, Καθηγητής Εθνομουσικολογίας, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Φιλοσοφική Σχολή, ΕΚΠΑ

Ιωάννης Τσεκούρας, PhD, MM, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Εργαστήριο Εθνομουσικολογίας και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας,Τμήμα Μουσικών Σπουδών, ΕΚΠΑ