Εισήγηση:

Ψηφιακές τεχνολογίες και κοινωνική έρευνα για την άυλη πολιτιστική κληρονομιά: εννοιολογήσεις, μέθοδοι, υποδομές

Κωστής Δάλλας, Καθηγητής, Σχολή Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Βίλνιους και Συνεργαζόμενος Ερευνητής, Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας, ΙΠΣΥ, Ε.Κ. Αθηνά

Εισήγηση:

Η Πολιτιστική Παράδοση και Κληρονομιά του Χτες μέσα από τα Μάτια της Τεχνολογίας του Αύριο

Γιάννης Ιωαννίδης, Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Πρόεδρος της Association for Computing Machinery (ACM)

Από τη μία ο πολιτισμός: το σύνολο των τεχνικών και πνευματικών κατακτήσεων του ανθρώπου. Τροφή των αισθήσεων (υλικά και πνευματικά έργα τέχνης), εφαλτήριο του νου και της ψυχής (αξίες, παιδεία), αλάτι της ζωής (έθιμα και παραδόσεις, αισθητική). Κι από την άλλη η τεχνητή νοημοσύνη: η τεχνολογία που προσπαθεί να προσομοιώσει την ανθρώπινη νοημοσύνη, στην εκμάθηση, στο συμπερασμό, στην αφαίρεση, στη δημιουργία. Αλλά και η μητέρα της, η πληροφορική: η επιστήμη που μελετά τα θεμέλια και τη φύση της πληροφορίας, των αλγορίθμων και των υπολογισμών, και οι τεχνολογίες που ενσωματώνουν τα παραπάνω σε υπολογιστικά συστήματα. Ο πολιτισμός διαμορφώνεται στο παρελθόν και γίνεται βίωμα των ανθρώπων στο παρόν ενώ ταυτόχρονα εξελίσσεται. Η τεχνητή νοημοσύνη και η πληροφορική αναπτύσσονται στο παρόν καθώς οραματίζονται το μέλλον. Τί σχέση μπορεί ποτέ να έχουν αυτές οι δύο πλευρές; Στη συζήτηση, θα ψηλαφίσω τα σημεία συνάντησης των δυο μεγάλων αυτών πόλων, εστιάζοντας κυρίως στις νέες εμπειρίες πολιτισμού που φέρνουν η τεχνητή νοημοσύνη και η πληροφορική.

Εισήγηση:

Ψηφιακές τεχνολογίες, άυλη πολιτιστική κληρονομιά και εκπαίδευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη

Βασίλης Μακράκης,

Καθηγητής Πανεπιστημίου Frederick, Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης & Διευθυντής της Έδρας ΟΥΝΕΣΚΟ ΤΠΕ στην Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Αυτή η παρουσίαση θα τονίσει την αλληλεπίδραση μεταξύ των ψηφιακών τεχνολογιών, της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και της εκπαίδευσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η άυλη πολιτιστική κληρονομιά θα συζητηθεί ως πηγή και δύναμη για την προώθηση της εκπαίδευσης για τη βιωσιμότητα με την υποστήριξη των ψηφιακών τεχνολογιών. Η παρουσίαση θα επικεντρωθεί επίσης στις μεθόδους
για την ενσωμάτωση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς στα σχολικά προγράμματα σπουδών με υποστηρικτικές ψηφιακές τεχνολογίες και μέσα από το πρίσμα κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών προοπτικών. Η συνέργεια αυτή για τη διδασκαλία και τη μάθηση στην τάξη μπορεί να δημιουργήσει μια σειρά από προκλήσεις για τους δασκάλους και τους μαθητές, οι οποίες θα διερευνηθούν μέσω παραδειγμάτων από διάφορα έργα.